Projektów turystyczne w ramach  Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 2014-2020Projekty turystyczne w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 2014-2020

Pragnę poinformować, iż Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” prowadzi obecnie działania w kierunku przygotowania przedsiębiorców z terenu Krainy Lessowych Wąwozów do złożenia projektów turystycznych w ramach  Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 2014-2020. W dniu 16 marca 2015 roku odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego spotkanie z przedstawicielami Polskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, która będzie dystrybuować środki w ramach tego programu operacyjnego.  Podczas spotkania przedstawione zostały podstawowe założenia planowanych naborów wniosków. Obecnie tworzą się inicjatywy powołania konsorcjów małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Krainy Lessowych Wąwozów dla realizacji wspólnych, zintegrowanych projektów.


Dla przybliżenia specyfiki projektów, które będą mogły być składane w ramach PO Polska Wschodnia przekazuję kilka istotnych informacji o planowanym naborach:

I. Na wsparcie projektów z zakresu turystyki dla pięciu województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaski, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie) przewidziana jest kwota 160 mln euro, przy czym minimalna wartość projektu to 20 mln zł. Co ważne formą wsparcia będą dotacje (do 70% dofinansowania dla małych przedsiębiorstw).

II. Konkursy będą ogłaszane na przełomie 2015/2016 roku

III. Warunki ubiegania się o wsparcie wg założeń PARP przedstawiają się w następujący sposób:

· miejsce realizacji projektu znajduje się na terenie województw Polski Wschodniej

· w ramach wspartego projektu niezbędne jest wskazanie nie więcej niż trzech głównych atrakcji turystycznych wspartych w ramach projektu, stanowiących rdzeń produktu oraz podstawę    tworzenia jego marki, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej

· wsparcie ubiegać mogą się konsorcja małych i średnich przedsiębiorstw - z co najmniej 80%  udziałem MŚP w wartości kosztów kwalifikowalnych projektu

· wsparcie uzyskają przedsięwzięcia integrujące działalność MŚP w obrębie konsorcjów (minimum 10 MŚP w konsorcjum),

· minimalny udział finansowy w kosztach kwalifikowalnych projektu, każdego z minimum 50% (liczbowo) członków konsorcjum, to co najmniej 0,5 % kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym dla lidera konsorcjum wskaźnik ten wynosi minimum 30%;

· członkowie konsorcjum, o których mowa w warunku powyżej, prowadzą działalność gospodarczą co najmniej rok przed ogłoszeniem naboru wykazując przychody z działalności gospodarczej,

· minimalny udział wydatków inwestycyjnych w wartości kosztów kwalifikowalnych - 80%

· minimalny udział wydatków inwestycyjnych dotyczących atrakcji, obiektów stanowiących rdzeń wspieranego produktu turystycznego oraz podstawę tworzenia jego marki - 60%  wszystkich kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na część inwestycyjną projektu

· maksymalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z utworzeniem miejsc noclegowych –15 % wszystkich kosztów kwalifikowalnych,

· wymaga się, aby w wyniku realizacji każdego z projektów utworzonych zostało co najmniej 20 nowych miejsc pracy w miejscu realizacji projektu, w szczególności stanowiących atrakcyjną alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie

· wprowadzony na rynek produkt tworzony przez konsorcjum MŚP musi mieć charakter innowacyjny oraz sieciowy (np. w ramach łańcucha dostaw) o ponadregionalnym oddziaływaniu

· realizowane będą inwestycje wpływające na wydłużenie dotychczasowego sezonu turystycznego

· wsparcie ukierunkowane będzie na zapewnienie zwiększenia ruchu turystycznego spoza obszaru Polski Wschodniej.

Losowe artykuły

PLSP Nałęczów fotki Marka Górniaka cz.1

PLSP NałęczówFotografie zebrane przez Marka Górniaka wśród absolwentów PLSP Nałęczów.

Więcej…

Nałęczowska Nutka

Nałęcżów - Nałęczowska nutkaMiędzynarodowy festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej w Pałacu Małachowskich.

Więcej…

Losowe artykuły

Kronika OSP Nałęczów t3 cz.1

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w NałęczowieKronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Nałęczowie tom trzeci cz.1

Więcej…

KW PSL - kandydaci do RM i RP

KW PSL - Nałęczów 2014Kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego do Rady Miejskiej i Rady Powiatu

Więcej…